Certificeringen

Het uitvoeren van klantcommunicatie brengt automatisch met zich mee dat er gevoelige data verwerkt wordt. Bij AddComm gaan we daar zorgvuldig mee om. We tonen dat aan door middel van diverse certificeringen. Heb je privacy-gerelateerde vragen of vragen over onze andere certificeringen? Neem dan contact op via privacy@addcomm.nl.

ISO 9001:2015: ISO 9001 is de internationaal geaccepteerde norm op het gebied van kwaliteitsmanagement. Met het behalen van ISO 9001 laat AddComm zien dat haar kwaliteitssysteem continu bewaakt wordt en waar nodig verbeterd. Bekijk het certificaat hier.

ISO 14001:2015: ISO 14001 is de internationaal geaccepteerde norm op het gebied van milieumanagement. Met het behalen van ISO 14001 laat AddComm zien dat zij haar milieuprestaties continu bewaakt en waar nodig verbeterd. Bekijk het certificaat hier.

ISO 27001:2013: ISO 27001 is de internationaal geaccepteerde norm op het gebied van informatiebeveiliging. Met het behalen van ISO 27001 laat AddComm zien dat zij een hoog beveiligingsniveau hanteert ten aan zien van de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van de informatie die verwerkt wordt. Bekijk het certificaat hier.

ISAE 3402 type 2 verklaring: Deze verklaring wordt toegekend nadat een accountant gedurende minimaal 6 maanden gecontroleerd heeft of het risicomanagement framework en de beschreven beheersmaatregelen gewerkt hebben. Dit biedt de gebruikersorganisatie een hoge mate van zekerheid dat de dienstverlening beheerst wordt zoals overeengekomen. AddComm beschikt over een ISAE 3402 type 2 verklaring welke op aanvraag ter beschikking kan worden gesteld.

Paper for Paper: Met het Paper for Paper certificaat laat AddComm zien dat zij het belang van duurzaam ondernemen onderschrijft. Bekijk het certificaat hier.

FIRA: Het FIRA Rating System© koppelt gericht leveranciers die duurzaam leveren aan ondernemingen die duurzaam willen inkopen. Het FIRA certificaat is één van de manieren waarop AddComm laat zien haar maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus te nemen. Bekijk het certificaat hier.

Meer weten?
Wij reageren
binnen 24 uur.

Of. Bel mij terug.