Certificaten

AddComm is een ISO gecertificeerde organisatie op het gebied van kwaliteit, milieu en informatiebeveiliging. Daarnaast beschikt AddComm over een aantal certificaten, welke van toepassing zijn op de volgende gebieden: milieu, maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaamheid en arbeidsomstandigheden.

Kwaliteitsmanagement certificaat NEN-EN-ISO 9001:2008

ISO 9001 is dé internationaal geaccepteerde standaard voor Kwaliteitsmanagement- systemen. ISO 9001 certificering toont aan dat ons kwaliteitsmanagementsysteem voldoet aan alle wet- en regelgeving. Maar ook aan de eisen van klanten en natuurlijk de eisen van AddComm zelf. Met het behalen van ISO 9001 laat AddComm zien dat de kwaliteitssystemen continue bewaakt worden en waar nodig worden verbeterd.

Informatiebeveiligingssysteem certificaat NEN-EN- ISO 27001:2005

De ISO 27001 norm is de standaard voor informatiebeveiliging. Dit kwaliteitslabel is het resultaat van een uitgebreide externe audit op het gebied van Security Management. Het certificaat waarborgt het hoge beveiligingsniveau inzake de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van informatie die door AddComm wordt verwerkt.

Milieumanagement certificaat NEN-EN-ISO 14001:2004

ISO 14001 is de internationaal geaccepteerde norm die aangeeft waaraan een goed milieumanagementsysteem moet voldoen. Met het behalen van dit certificaat toont AddComm aan de milieuaspecten en -besparingen van haar bedrijfsvoering in kaart te hebben gebracht en het monitoren en continue verbeteren van de milieuprestaties te hebben ingeregeld. Daarnaast leeft AddComm de wet- en regelgeving omtrent milieu nauwgezet na.

Milieukeurmerk post   

Omdat de productie en verzending van post milieuvriendelijker kan, hebben de grote postbedrijven van Nederland het initiatief genomen om de Stichting Milieukeurmerk Post op te richten. AddComm voldoet aan de voorwaarden van de Stichting Milieukeurmerk Post en mag het logo van milieukeurmerk post gebruiken op  haar postproducties en laat zo aan de consument zien dat de postzending op een milieuvriendelijke wijze is geproduceerd.

FIRA  

Het FIRA Rating System©  koppelt gericht leveranciers die duurzaam leveren aan ondernemingen die duurzaam willen inkopen. FIRA toetst alle prestaties en dat maakt AddComm tot een betrouwbare en duurzame partner.

Keurmerk E-factureren

Met het behalen van dit keurmerk e-facturen, garandeert AddComm haar klanten, leveranciers en relaties te voldoen aan de basisprincipes voor e-facturen.

Arbo RI&E

De RI&E en het daarbij behorende plan van aanpak is in samenwerking met een gecertificeerde Arbo-dienst opgesteld, en vormt  het fundament van ons arbobeleid, waarin veiligheid, gezondheid en welzijn een prominente rol vervullen.

AddComm is founder van MatchPoint   

Matchpoint streeft naar een concrete bijdrage aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken door middel van Betrokken Ondernemen. Dit initiatief  sluit naadloos aan bij onze visie over MVO. De samenwerking met Matchpoint geeft ons de kans om onze maatschappelijke betrokkenheid concreet te maken. Om die reden is AddComm founder van Matchpoint.

WCAG 2.0 / Webrichtlijnen 2 certificaat

Dit certificaat geeft aan dat de website http://www.mijnafvalwijzer.nl/nl/1234AB/5/ voldoet aan de WR2-AA richtlijnen van het Waarmerk drempelvrij.nl. Dit betekent dat de website gebruikt kan worden door iedereen, inclusief mensen met een beperking zoals blinden en doven. Kijk voor meer info over het certificaat op: https://www.accessibility.nl/ondersteuning/inspectie/site-1227

Paper for Paper platina certificaat

AddComm is toegetreden tot de Paper for Paper Community en heeft het platina certificaat. Dit houdt in dat al ons vertrouwelijk archief papier wordt hergebruikt. Door het duurzame recycleproces worden bomen bespaard, reduceren we de afvalberg en verlagen de uitstoot van CO2. Daarnaast heeft papierrecycling een positieve invloed op de hoeveelheid gebruikt water en energie. In feite zijn we grondstofleverancier van ons eigen hygiëne-papier en kantoorpapier en hiermee dragen wij bij aan een beter milieu en leveren we een maximale bijdrage aan de circulaire economie.