Vernieuwd DigiAccept zet nieuwe standaard in digitaal factureren en incasseren

Het vernieuwde DigiAccept is het meest uitgebreide systeem in Nederland voor online factureren en incasseren. Uniek is dat klanten van DigiAccept hun digitale acceptgiro's via alle communicatiekanalen kunnen versturen: E-mail, SMS, Facebook, FiNBOX, Twitter of een multichannel combinatie.

Ook nieuw is dat debiteuren niet alleen via iDeal, PayPal en Creditcard kunnen betalen, maar nu ook via een betaalregeling of een elektronische machtiging (e-mandate). Verder is de gebruiksvriendelijkheid verbeterd en zijn de betaalmenu's meertalig geworden. Hierdoor behaalt DigiAccept de hoogste incassoresultaten.

Crediteuren kunnen met het vernieuwde DigiAccept individuele betaalafspraken maken binnen zelf te definiëren kaders en elektronische machtigingen (e-mandates) verkrijgen. Een eigen klant portal biedt realtime inzicht in de betaalafspraken en de betalingen. De mogelijkheid om DigiAccept in de eigen huisstijl vorm te geven is behouden gebleven.

Voor callcenters is er een aparte module ontwikkeld. Hiermee kunnen zelfs e-mail en transactie templates samengesteld worden. Medewerkers hebben de beschikking gekregen over een eigen menu om ook hier individuele betaalafspraken te maken en betalingen, betaalafspraken en e-mandates realtime te volgen.

"Grote stap voorwaarts"

"Door alle vernieuwingen en uitbreidingen is DigiAccept de nieuwe standaard in online factureren en incasseren," stelt Ludolf van de Veen, directeur van moederbedrijf AddComm. "Met nieuwe verzend- en betaalmogelijkheden, door klanten zelf te definiëren kaders en templates en realtime rapportages zetten we een grote stap voorwaarts. Omdat DigiAccept in nauw overleg met onze relaties ontwikkeld is, ben ik ervan overtuigd dat veel organisaties zeer geïnteresseerd zullen zijn."

Over AddComm

DigiAccept is een product van AddComm, een toonaangevend bedrijf in Nederland op het gebied van online en geprinte klantcommunicatie. Veel grote organisaties kiezen voor AddComm om optimaal gebruik te maken van geïntegreerde oplossingen voor multichannel communicatie met klanten. Via print en post, en digitaal via E-mail, SMS, DigiAccept, FiNBOX, webpresentment, online archiving en DirectVoice. Met als winst: effectievere communicatie en lagere kosten.

Digi _Accept _Logo