Digitale selfservice: de burger in control

Burgers stellen steeds hogere eisen aan overheidsorganisaties. Digitale selfservice is de norm. Hoe word je de overheidsorganisatie van de toekomst?

Anno 2020 stellen burgers hoge eisen aan overheden als het gaat om klantcommunicatie. Een slordige 15 jaar was communicatie tussen burgers en overheden vooral eenzijdig. Meestal via de fysieke post en een enkele keer via e-mail. Hoe anders is dat vandaag de dag. Communicatie is tweerichtingsverkeer. De burger verwacht proactieve communicatie, afgestemd op zijn voorkeuren. Hij verwacht ook zelf zijn voorkeuren te kunnen wijzigen. Digitale selfservice, waarbij de burger in control is. Hoe geef je als overheidsorganisatie vorm aan deze ontwikkeling?

Digitale selfservice: op naar de overheidsorganisatie van de toekomst

Vanuit de luie stoel een adreswijziging kunnen doorgeven. Terwijl je op een terras zit het voorkeurskanaal voor communicatie aanpassen. Of even doorgeven dat je via automatische incasso wil gaan betalen terwijl je aan het lunchen bent. De burger wil het allemaal. Digitaal, via smartphone, tablet of laptop. Maar ook nog steeds door een telefoontje te plegen.

De overheidsorganisatie van de toekomst moet kunnen voldoen aan deze verwachtingen. Daarom zijn de meeste overheidsorganisaties al bezig met een digitalisering- en automatiseringsslag. Maar helaas verlopen zulke omvangrijke projecten vaak stroperig. Wat kun je nu al doen om digitale selfservice mogelijk te maken?

Op naar de toekomst?

Whitepaper digitalisering van transactionele communicatie

Een betaallink op de aanslag

Wist je dat een IBAN-nummer maar liefst 34 tekens mag bevatten? De foutkans daargelaten, dat laat je jouw klant toch niet overtypen? Er zijn diverse oplossingen op de markt, zoals DigiAccept van AddComm, die een betaallink op een aanslag kunnen plaatsen. De burger klikt op de link, kiest zijn betaalmethode (zoals iDEAL, een betalingsregeling of automatische incasso) en bevestigt zijn betaling. Snelheid en gemak in één klap!

Een betaallink kan daarnaast op verschillende typen communicatie toegevoegd worden. Dus als een linkje in een e-mail, SMS of in een mijn-omgeving, maar ook als QR-code op een geprinte aanslag.

Segmentatie van klantgroepen

Hetzelfde traject voor alle belastingplichtigen? Dat is echt niet meer van deze tijd. De tijd van regiogericht aanslagen opleggen is wel voorbij. Een burger die altijd netjes op tijd betaald heeft en dit jaar een keertje te laat is, om wat voor reden dan ook, verwacht op een andere manier behandeld te worden dan een burger die eigenlijk ieder jaar te laat betaalt.

Je kunt meer individuele relevantie toepassen door je klanten te segmenteren. Dat kan op allerlei niveaus. Bijvoorbeeld op basis van betaalgedrag, de belasting van een bepaalde groep op het KCC, maar ook op basis van demografische factoren, zoals opleiding, leeftijd of land van herkomst. Vervolgens kun je de planning voor het opleggen van aanslagen hierop aanpassen, het taalgebruik in je communicatie of het kanaal waarover je de aanslagen verzendt.

Uitbreiden van het aantal automatische incasso's

Het aantal automatische incasso’s uitbreiden helpt om meer betalingen op tijd binnen te krijgen. Als overheidsorganisatie kun je hier actief op sturen. Bijvoorbeeld door je doelgroepen via verschillende kanalen te stimuleren tot het afgeven van een e-mandate (digitale machtiging) voor een automatische incasso. Ook dat is digitale selfservice.

Digitale selfservice: de brug naar de toekomst

In veel overheidsorganisaties is er nog winst te behalen op het vlak van digitalisering. Het IT-landschap is in de regel niet optimaal geschikt om aan de verwachtingen van de burger te voldoen, terwijl diezelfde burger wel bepalend is in de communicatie. Hij bepaalt het kanaal. Hij bepaalt het moment.

Met het platform Flowize biedt AddComm de brug naar de overheidsorganisatie van de toekomst. AddComm zet dit platform in bij diverse belastingsamenwerkingen en waterschappen voor verschillende doeleinden. Bijvoorbeeld het digitaliseren van communicatieprocessen, automatisering en verbinden van bestaande IT-systemen.

Meer weten?
Download de
whitepaper.

Whitepaper digitalisering van transactionele communicatie