AddComm

BLOG

Digitaal factureren: een succes bij woningcorporatie Portaal

share

In de afgelopen periode hebben woningcorporatie Portaal en AddComm samengewerkt aan het digitaliseren van het outputmanagement van Portaal. Inmiddels is het eerste proces gedigitaliseerd: het acceptenproces. Hiermee stimuleert de woningcorporatie haar huurders om over te stappen van een fysieke acceptgiro naar de digitale acceptgiro via e-mail. Deze ontwikkeling past in het verhaal van Portaal om haar processen duurzaam en efficiënt in te richten.

De overstap naar digitaal

Hoewel Portaal graag de stap naar digitalisering wilde maken, mocht dit niet ten koste gaan van de tevredenheid van de huurders over hun dienstverlening. Daarom is er een enquête uitgezet onder de huurders. De hoofdvraag was in hoeverre de huurders tevreden zijn met de digitale acceptgiro en hoe de overstap naar digitaal wordt ervaren. Hierbij is onderscheid gemaakt in de groep huurders die gebruikt maakt van het klantportaal van de woningcorporatie (Mijn Portaal) en de huurders die daar geen gebruik van maken.

En het resultaat mag er wezen met een gemiddelde score van een 8,5 over beide groepen. Meer dan de helft van de huurders beoordeelt de digitale acceptgiro zelfs met een 10! Bovendien geeft 80 tot 90 procent van de respondenten aan dat de overstap naar digitaal als gemakkelijk werd ervaren. Cijfers waar Portaal met recht trots op mag zijn.

“80 tot 90 procent van de respondenten geeft aan dat de overstap naar de digitale acceptgiro als gemakkelijk werd ervaren.”

– Leonie van der Veen – CEO @ AddComm

Veilig en vertrouwd

Naast het vragen om ervaringen rondom de overstap naar digitaal, heeft Portaal ook tips en adviezen gevraagd aan haar huurders. Hieruit bleek dat het gevaar van phishing mails een gedeelde zorg was. De huurders wilden er zeker van kunnen zijn dat de e-mail met de digitale acceptgiro van de woningcorporatie afkomstig was. Daarom is besloten een betrouwbare URL van de betaallink te gebruiken: betalen.portaal.nl.

Tenslotte bleek dat de tijdigheid van de e-mails voor sommige huurders wennen was. Een e-mail verdwijnt regelmatig naar de achtergrond en kan vergeten raken, terwijl je een brief gemakkelijk in het zicht op tafel kunt laten liggen. Samen onderzoeken Portaal en haar huurders naar de beste timing voor de e-mails.

De vervolgstappen naar verdere digitalisering

De eerste stap naar digitalisering van de woningcorporatie is gezet én een succes. Het mag dan ook geen verrassing wezen dat het vervolg van het project dit jaar al gepland staat. De outputstraat van Portaal en AddComm wordt gedigitaliseerd en de processen ‘Aanmanen’, ‘Service & verbruik’ en ‘Jaarlijkse huurverhoging’ worden gedigitaliseerd.

Meer informatie

Woningcorporatie Portaal is lid van SWEMP, een samenwerkingsorganisatie waarin vijf grote woningcorporaties verenigd zijn. Alle corporaties maken gebruik van het ERP-systeem Empire en streven ernaar om hun processen te standaardiseren. De samenwerking biedt grote voordelen op het gebied van ICT, efficiency en klanttevredenheid. Gezamenlijk digitaliseren de corporaties hun klantenservice, bedrijfsvoering en de algehele samenwerking. AddComm begeleidt en ondersteunt SWEMP hierbij. Het introduceren van digitaal factureren bij Portaal is onderdeel van dit project.

Laat ons je meer vertellen over:

Digitaal factureren: een succes bij woningcorporatie Portaal

Leonie van der Veen
CEO AddComm

share

AddComm
Trendrapport

Technologie heeft de afgelopen jaren de manier waarop bedrijven en klanten met elkaar omgaan volledig op zijn kop gezet. Het gedrag en de voorkeuren van klanten veranderen door technologische innovaties namelijk continu. En ook de komende vijftien jaar blijft dat zo. Ben jij klaar voor de consument van 2035; een klant die steeds veeleisender wordt in hun verwachtingen ten aanzien van service?!

 

Ontvang nu

AddComm